‘Veerkrachtwijzer Light? Graag meer van dat!’

‘Deze training haalt je uit de hectiek van alledag en biedt ruimte aan zelfreflectie’

Impuls Kindercampus is vooral actief in voornamelijk Amsterdam-West en Nieuw West voor 0- tot 12-jarigen en hun ouders. Dit doet Impuls op 72 locaties met kinderdagverblijven, voorscholen en buitenschoolse opvang, Er zijn ongeveer 450 medewerkers actief, aangestuurd door negen wijkmanagers en zestien coaches. Beleidsadviseur P&O Elly Macke legt uit waarom Impuls koos voor de training VeerkrachtWijzer Light van B&A Prometheus, in samenwerking met Zilveren Kruis ontwikkeld tot een groepstraining.

‘Toen de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland ons de mogelijkheid bood van de training VeerkrachtWijzer Light, hebben we die met beide handen aangegrepen’, zegt Elly. ‘Het sluit perfect aan bij onze organisatiecompetentie vitaliteit. Er wordt hard gewerkt in onze kinderopvang en voorscholen, waarbij van onze mensen op de werkvloer een grote inzet wordt verlangd. Onze medewerkers hebben dagelijks te maken met kinderen, en natuurlijk ook hun ouders, met een grote diversiteit in achtergrond en mogelijkheden. Een grote uitdaging, waarvoor zij ook nog eens voortdurend werken aan hun deskundigheid, te maken krijgen met veranderende wet- en regelgeving, en ook veel verslagen en verantwoording afleggen. Naast de inhoudelijke sociale en pedagogische taak, vraagt dit een goede mentale weerbaarheid.’

‘Deze training gun je iedereen’

Elly Macke betreurt dat Impuls zich uit praktische en organisatorische overwegingen moest beperken tot een training voor het managementteam, de wijkmanagers en de coaches. ‘Deze training gun je iedereen, dus juist ook de mensen op de werkvloer, de pedagogisch medewerkers. Veerkrachtwijzer Light haalt je even uit de hectiek van alledag en biedt ruimte aan zelfreflectie. De training biedt je ook beter inzicht in hoe veranderprocessen in de praktijk worden ervaren en hoe je nog beter rekening kunt houden met het omgaan met veranderingen en transities.

Zowel de medewerker zelf als diens leidinggevende herkent dan de verschillende fases in een veranderingsproces. Je wordt je door VeerkrachtWijzer Light nog eens extra bewust van het belang van goede, open communicatie in individuele gesprekken en de noodzakelijke, strakke nazorg. Het schema dat Marjolijn Punt van B&A Prometheus ons hierbij voorhield, toont duidelijk het proces waar medewerkers bij grote veranderingen doorheen gaan. Haar rol in de training vond ik sowieso heel waardevol.’

Wat was de eyeopener?

‘Marjolijn hanteert consequent een positieve formulering, ook als het gaat om het aanduiden van problematische situaties. Dat als je ook moeilijk nieuws positief benadert, je een probleem of verandering gemakkelijker kunt accepteren of anders kunt gaan zien. Dat ‘positief labelen’ doe ikzelf niet zo vaak, maar het werkt wel degelijk. Je kunt iemand binnen je organisatie bijvoorbeeld een doordrammer vinden, maar vanuit een andere invalshoek kun je diegene ook als vasthoudend en betrokken zien. Dan ervaar je diens kritiek op een situatie al heel anders. Nog een eyeopener: de ‘veerkrachttest’ die alle deelnemers uitvoeren, een vragenlijst die je persoonlijke veerkracht in kaart brengt. Je denkt bijvoorbeeld regelmatig dat je de werkdruk binnen je eigen functie hoog vindt, maar de verrassende scores die er bij ons uitkwamen duidden erop dat de deelnemers het binnen Impuls behoorlijk goed aankunnen. Dat inzicht was voor ons allemaal een opsteker. Alleen daarom al zou ik deze training graag aanbieden aan al onze medewerkers.’

Tips van Elly:

  • Start VeerkrachtWijzer Light met het managementteam en leidinggevenden en bijvoorbeeld coaches binnen je organisatie. Het biedt de deelnemers de overtuiging om deze training binnen de hele organisatie door te voeren.
  • Probeer – indien haalbaar – altijd de werkvloer in de training te betrekken. Eigenlijk zou iedere organisatie de mogelijkheid moeten creëren hiervoor, ook al kan het misschien niet altijd tijdens werktijd.
  • Zorg dat je de follow-up goed regelt. Oftewel: hoe zorg je er vanuit P&O voor dat de positieve resultaten van de training in je organisatie beklijven. En wellicht is regelmatige herhaling van VeerkrachtWijzer Light een goed idee.

Alexandra Krop, jurist werkgeverszaken Sociaal Werk Nederland

‘Lid-organisaties van Sociaal Werk Nederland kunnen hun werknemers de ziektekostenverzekering van Zilveren Kruis aanbieden met een collectiviteitskorting. Zilveren Kruis stort voor elke werknemer een bedrag in het Gezond Rendement Fonds (GRF). Dit kan worden ingezet voor preventieve en/of arbeidsgerelateerde zorg. Als onderdeel van een pilot hebben wij onder meer Impuls gevraagd deel te nemen aan de training VeerkrachtWijzer Light voor medewerkers of leidinggevenden. Elly Macke van Impuls heeft hiervoor organisatiebreed voor veel enthousiasme gezorgd en uiteindelijk deelname. Hoe de training werd opgezet en contact over behoeften, zorgen en wensen werd rechtstreeks afgestemd tussen Marjolijn Punt van B&A Prometheus, dat de training ontwikkelde, en Impuls zelf. Dit jaar evalueren we het trainingstraject en beoordelen we hoe we de training binnen het kader van het GRF nog beter kunnen laten aansluiten op de wensen en behoeften van onze leden.’

Marjolijn Punt, directeur B&A Human Resources Groep 

‘B&A Prometheus heeft de training VeerkrachtWijzer Light ontwikkeld om de mentale weerbaarheid, flexibiliteit en veerkracht van medewerkers te versterken. In samenspraak met Zilveren Kruis hebben we deze training ook geschikt gemaakt voor groepsdeelname. Veel aangesloten leden van Sociaal Werk Nederland krijgen te maken met veranderende wetgeving en reorganisaties. Dit kan leiden tot baanverlies en de omschakeling naar ander werk, binnen of buiten de organisatie. Dit is psychologisch zwaar voor medewerkers en hetzelfde geldt ook voor de inhoud van hun baan. VeerkrachtWijzer Light kan de vitaliteit van de medewerker versterken en ziekteverzuim door spanningen terugdringen. Preventie is hierbij het sleutelwoord en daarom is het ook zo belangrijk dat leidinggevenden en directie ook deelnemen aan de training. Zij kunnen medewerkers ondersteunen bij zelf de regie nemen over hun loopbaan en eigen leven. Dat zij leren zelf duidelijke keuzes te maken over hun werk. De training bij Impuls was een mooi voorbeeld van hoe dit het zelfbewustzijn van mensen in een organisatie versterkt.’

Nisha Alberts, gezondheidsexpert Zilveren Kruis

‘Versterken van de mentale veerkracht van medewerkers is een belangrijk speerpunt van Zilveren Kruis. Daarom bieden wij VeerkrachtWijzer Light aan alle collectief verzekerde leden van Sociaal Werk Nederland, ondersteund door het Gezond Rendement Fonds (GRF). Cursisten leren beter omgaan met werkdruk en het incasseren van tegenslagen. Samen met Sociaal Werk Nederland kozen we voor B&A Prometheus, sterk in praktijkgerichte trainingen. Positieve psychologie op basis van betrokken coaching vormt de basis, anders dan leiderschap oude stijl. We proberen HR-functionarissen en directies te overtuigen van het belang van een integrale toepassing binnen hun organisatie. Deelnemers krijgen inzicht dat zij zelf de regisseur zijn van hun werk en carrière. De vele positieve reacties wijzen erop dat VeerkrachtWijzer Light duidelijk in een behoefte voorziet.’