Berichten

Een Persoonlijk Veerkracht Plan

Mentaal veerkrachtig zijn, goed kunnen omgaan met (werk)druk, verandering en tegenslag is een van de belangrijkste vaardigheden voor medewerkers op dit moment. In veel organisaties voeren managers een keer per jaar een ontwikkelgesprek en maken medewerkers een Persoonlijk Ontwikkel Plan. Mijn idee? Maak ook eens een Persoonlijk Veerkracht Plan.

Lees meer

Hoe hoog is jouw VQ?

Deze vraag stelde een opdrachtgever mij deze week. VQ? Vroeg ik. Ja antwoordde hij, je Veerkracht Quotiënt, jouw vermogen om te groeien door verandering. Redelijk hoog, zei ik en bleef er een tijdje over mijmeren. Hoe ga ik eigenlijk om met veranderende situaties in mijn leven? Gebruik ik ze om er krachtiger van te worden en te groeien?

Sinds enige tijd doe ik af en toe een oefening van Alan Seale. Hij noemt dit de DISCO methode. De D staat voor Drama, de S voor Situatie, de C voor Keuze (Choice) en de O voor Kans (Opportunity). De I staat voor de Informatie die je gedurende het doorlopen van de stappen van zijn DISCO methode krijgt.

Lees meer

‘Veerkrachtwijzer Light? Graag meer van dat!’

‘Deze training haalt je uit de hectiek van alledag en biedt ruimte aan zelfreflectie’

Impuls Kindercampus is vooral actief in voornamelijk Amsterdam-West en Nieuw West voor 0- tot 12-jarigen en hun ouders. Dit doet Impuls op 72 locaties met kinderdagverblijven, voorscholen en buitenschoolse opvang, Er zijn ongeveer 450 medewerkers actief, aangestuurd door negen wijkmanagers en zestien coaches. Beleidsadviseur P&O Elly Macke legt uit waarom Impuls koos voor de training VeerkrachtWijzer Light van B&A Prometheus, in samenwerking met Zilveren Kruis ontwikkeld tot een groepstraining.

‘Toen de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland ons de mogelijkheid bood van de training VeerkrachtWijzer Light, hebben we die met beide handen aangegrepen’, zegt Elly. ‘Het sluit perfect aan bij onze organisatiecompetentie vitaliteit. Er wordt hard gewerkt in onze kinderopvang en voorscholen, waarbij van onze mensen op de werkvloer een grote inzet wordt verlangd. Onze medewerkers hebben dagelijks te maken met kinderen, en natuurlijk ook hun ouders, met een grote diversiteit in achtergrond en mogelijkheden. Een grote uitdaging, waarvoor zij ook nog eens voortdurend werken aan hun deskundigheid, te maken krijgen met veranderende wet- en regelgeving, en ook veel verslagen en verantwoording afleggen. Naast de inhoudelijke sociale en pedagogische taak, vraagt dit een goede mentale weerbaarheid.’ Lees meer