VeerkrachtWijzer

Voor wie is VeerkrachtWijzer?

Iedereen die in een dynamische, veranderende of onzekere werk- leefomgeving eigen kracht wil leren gebruiken om mentaal sterk te staan. Die wil leren de regie te nemen, oplossingen te bedenken, keuzes maken en te sturen op plezier in werk en leven.

Wat is VeerkrachtWijzer?

Veerkracht Wijzer is een individueel coachtraject met een online training gericht op het vergroten van mentale weerbaarheid. Je werkt aan het versterken van psychologisch kapitaal en loopbaanflexibiliteit. Je ontwikkelt oplossingsgericht vermogen, zelfvertrouwen, optimisme en positieve energie.

Hoe werkt het?

  • Je werkt in individuele gesprekken met jouw coach samen ongeveer 4 uur. Daarnaast werk je zelf (thuis) ongeveer 8 uur in een online training.
  • Voor de start van het traject maak je een korte test die jouw veerkracht en loopbaanflexibiliteit in kaart brengt. Zo weet je hoe je ervoor staat en waar je aan kunt of wilt werken.
  • In het traject ga je samen met jouw coach eerst op zoek naar situaties in jouw werk en leven waarbij je weet wat je wilt bereiken, het goed gaat en jij het goed doet. Vervolgens onderzoek je hoe je onder lastige en/of veranderende omstandigheden obstakels kunt overwinnen en manieren kunt vinden om met tegenslag om te gaan. Je beantwoordt samen met jouw coach de vraag: ‘Wat maakt mij veerkrachtig(er)?’
  • Gedurende het traject oefen je met door jou ingebrachte praktijkcases.
  • Op basis van jouw inzichten en reflecties maak je een persoonlijk plan: hoe ga jij meer regie nemen. Jouw coach helpt je om te focussen, keuzes te maken en voornemens te formuleren. Jij bepaalt: ‘Dit ga ik doen’ en ‘Dit heb ik er voor nodig’.

Door wie?

Je wordt begeleid door een speciaal opgeleide psycholoog/coach van B&A Prometheus.

Wat kost het?

VeerkrachtWijzer kost inclusief de online training € 850,00 exclusief 21% BTW.

Maakt jouw organisatie gebruik van Present!, LIVVIT of het Gezondrendements Fonds van Zilveren Kruis? Dan krijg je een korting van € 50,00 en wordt mogelijk 50% van de kosten vergoed (tot een maximum van € 500,00).

Wat is psychologisch kapitaal?

ElementenOmschrijving
Vertrouwen in eigen kunnenMensen met vertrouwen in eigen kunnen geloven in hun capaciteiten om een bepaald resultaat neer te zetten. Hierdoor nemen zij aan vele soorten activiteiten deel waardoor zij hun vaardigheden uitbreiden. Zij kunnen hun aandacht houden op wat er moet gebeuren om alles goed te laten verlopen.
OptimismeOptimisten hebben de overtuiging dat gebeurtenissen in het leven over het algemeen positief zullen uitpakken. Als er positieve dingen gebeuren, dan geloven zij dat ze dat zelf hebben veroorzaakt en dat het vaker zal gebeuren in de toekomst. Tegenslagen zien zij als incidenten, waarvan de oorzaak buiten henzelf ligt
HoopMensen die hoopvol zijn hebben de wil en de gedrevenheid om een bepaald doel te bereiken en ook de vaardigheid om verschillende paden te zien om naar dit doel toe te werken. Een hoopvolle werknemer weet met doelgerichte energie de juiste stappen te zetten.
VeerkrachtDit betreft het vermogen om mentaal sterker te komen uit een periode van negatieve gebeurtenissen. Werknemers met dit incasseringsvermogen accepteren de werkelijkheid zoals die is en geloven dat het leven zinvol is. Bovendien wordt mentale weerbaarheid gekenmerkt door hernieuwd vertrouwen in de toekomst, goede sociale relaties, mededogen en tevredenheid met het leven.

Waar werk je in de online trainingen aan?

Positieve relaties

Een positieve relatie is een relatie waarin je jezelf kan zijn met al jouw positieve en negatieve eigenschappen, en waarin je ook de ander waardeert met al zijn/haar positieve en negatieve eigenschappen. Dit geldt voor alle soorten van sociale relaties: in familie, vriendschappen, werk, liefde en huwelijk. Het is niet altijd gemakkelijk om aan een positieve relatie te werken, maar het levert veel op! Positieve relaties vormen namelijk een belangrijke bron van steun, plezier, welbevinden en persoonlijke groei. Als je wilt werken aan positieve relaties, moet je beginnen bij jezelf. Je hebt immers de meeste invloed op je eigen gedrag en minder op dat van anderen.

ElementenOmschrijving
Positieve persoonlijke relatiesHet hebben van positieve relaties betekent het hebben van warme, bevredigende en vertrouwelijke relaties met anderen. Mensen die dit hebben zijn bezorgd over het welzijn van anderen. Ze zijn in staat tot sterke empathie, intimiteit en affectie. Mensen die deze positieve, vertrouwelijke en intieme relaties niet hebben, voelen zich geïsoleerd en gefrustreerd in inter-persoonlijke relaties. Ze vinden het moeilijk bezorgd, warm en open te zijn richting andere mensen.
VerbondenheidDit verwijst naar de behoefte die mensen ervaren om warme en betrokken relaties op te bouwen met anderen, waarbij ze zich gerespecteerd en aanvaard weten. Werknemers kunnen zich verbonden voelen wanneer ze bijvoorbeeld deel uitmaken van een hecht team en/of hun persoonlijke gevoelens en gedachten kunnen delen met collega’s.

Positieve gevoelens

Ons goed voelen willen we natuurlijk allemaal! Als je je goed voelt kun je namelijk beter omgaan met stress, word je minder snel ziek en los je conflicten sneller op. Het goede nieuws is dat je zelf invloed hebt op de mate waarin je je goed voelt en positieve gevoelens ervaart. Je goed voelen is dus iets wat je met oefening kunt leren!

ElementenOmschrijving
BevlogenheidMensen die bevlogen zijn, bevinden zich in een toestand van opperste voldoening. Ze voelen zich sterk en fit, kunnen lang en onvermoeibaar met werken doorgaan en beschikken over grote mentale veerkracht en doorzettingsvermogen. Ze ervaren het werk als inspirerend, zijn sterk betrokken bij het werk en kunnen helemaal opgaan in het werk.
WerktevredenheidMensen die hier hoog op scoren zijn tevreden met hun werk en hebben plezier in hun huidige werk.

Denken en voelen

Positief denken wil niet zeggen dat je altijd alles positief bekijkt, maar dat je reëel en positief blijft als dingen niet zo lopen zoals je graag zou willen. Als je positief denkt ben je in staat om verschillende kanten van de realiteit te zien en kies je ervoor om de werkelijkheid positief te interpreteren. Je kunt de wereld immers niet veranderen, maar wel de manier waarop je ermee omgaat! Uit onderzoek blijkt dat mensen die positief denken een positiever zelfbeeld hebben, beter presteren en beter tegen stress kunnen!

ElementenOmschrijving
OptimismeOptimisten hebben de overtuiging dat gebeurtenissen in het leven over het algemeen positief zullen uitpakken. Als er positieve dingen gebeuren, dan geloof je dat je dat zelf hebt veroorzaakt en dat het vaker zal gebeuren in de toekomst. Tegenslagen zie je als incidenten, waarvan de oorzaak buiten jezelf ligt.
VertrouwenMensen met vertrouwen in eigen kunnen geloven in hun capaciteiten om een bepaald resultaat neer te zetten. Mensen proberen vaak gedragingen te vermijden waarvoor ze niet capabel denken te zijn en ondernemen activiteiten waarvoor ze wel geschikt denken te zijn. Diegenen die dus weinig vertrouwen hebben in hun capaciteiten, zullen minder effectief zijn. Dit houdt de ontwikkeling van hun mogelijkheden tegen doordat ze niet deelnemen aan potentieel verrijkende activiteiten. Diegenen met veel vertrouwen zullen hun vaardigheden uitbreiden door aan vele soorten activiteiten deel te nemen en zullen makkelijker hun aandacht behouden op wat er moet gebeuren om alles goed te laten verlopen.

Grip op je leven

Iedereen krijgt met stress of problemen te maken. Sommige problemen kun je zelf actief aanpakken, op andere heb je weinig tot geen invloed. Om grip op je leven te krijgen is het is belangrijk om je te richten op de oplosbare problemen en op problemen die belangrijk voor je zijn. Door deze aan te pakken krijg je meer zelfvertrouwen en energie. Je voelt immers dat jij de touwtjes (weer) in handen hebt!

ElementenOmschrijving
AutonomieMensen met veel autonomie zijn onafhankelijk en zelfbepalend. Ze kunnen weerstand bieden aan sociale druk en kunnen zichzelf evalueren met persoonlijke standaarden. Mensen met weinig autonomie zijn bezorgd over de verwachtingen en evaluaties van andere mensen. Het maken van beslissingen laten zij afhangen van oordelen van anderen.
Grip op je omgevingMensen die hierop hoog scoren hebben een gevoel van controle en competentie in het omgaan met de omgeving. Ze zijn in staat een omgeving te kiezen of te creëren, aangepast aan de eigen persoonlijke behoeftes en waarden. Mensen met weinig controle over de omgeving voelen zich niet in staat om de omgeving te veranderen of te verbeteren. Ze hebben weinig controle over de externe wereld.

Missie en doelen

Weten wat jouw doel is in dit leven en wat je waardevol vindt kan je mentale conditie aanzienlijk verhogen. Hierdoor geef je zelf richting aan je leven en voorkom je dat anderen of toevallige omstandigheden je leven bepalen. Maar wat telt nu echt voor jou in het leven? En hoe kom je erachter wat jouw doelen zijn?

ElementenOmschrijving
Doel in het levenMensen met een levensdoel hebben doelen en geven richting aan hun leven. Ze hebben overtuigingen die het leven zin geven. Mensen die geen levensdoel(en) hebben, hebben weinig gevoel van richting in het leven. Ze hebben geen overtuigingen of opvattingen die het leven betekenis geven.
HoopMensen die hoopvol zijn hebben de wil en de gedrevenheid om een bepaald doel te bereiken en ook de vaardigheid om verschillende paden te zien om naar dit doel toe te werken. Een hoopvolle werknemer weet met doelgerichte energie de juiste stappen te zetten. Het dus een positieve toestand.

Leven in het hier en nu

Leven in het hier en nu is leven met aandacht. Dat wil zeggen dat je bewust aanwezig bent bij dat wat je ervaart en doet in het nu, zonder te oordelen. Je staat toe wat er is op dit moment. Dit betekent niet dat je altijd gelukkig bent maar wel dat je intenser leeft, meer grip hebt op je leven, gemakkelijker kunt loslaten en meer kan genieten van kleine dingen. Kortom leven met aandacht kan leiden tot een bevredigender leven en het ervaren van meer vrijheid. En het goede nieuws: leven met aandacht kun je leren!

ElementenOmschrijving
MindfulnessMensen die mindful zijn, geven bewust aandacht aan gewaarwordingen in het huidige moment, op een nieuwsgierige, niet-oordelende, accepterende manier. Dit kunnen zintuiglijke gewaarwordingen zijn, lichamelijke sensaties, maar ook gedachten en emoties. Het gaat om het opmerken van deze gewaarwordingen, precies zoals ze zijn, op dít moment, zonder evaluatie of interpretatie, zonder het anders te willen hebben dan hoe het nu is en zonder er direct op te reageren.
ZelfacceptatieMensen met een hoge zelfacceptatie hebben een positieve houding ten opzichte van zichzelf. Ze erkennen en accepteren meerdere persoonlijke aspecten, zowel de goede als de slechte kwaliteiten. Mensen die een lage zelfacceptatie hebben zijn ontevreden over zichzelf: een weerspiegeling van het gebrek aan zelfaanvaarding.