Leidinggeven aan Veerkracht

Voor wie is Leidinggeven aan Veerkracht?

Leidinggevenden in veranderende organisaties of bij veranderende werkomstandigheden, die willen leren hoe zij hun medewerkers of team vitaal, veerkrachtig, proactief, gemotiveerd en resultaat gericht kunnen houden met voldoende commitment, flexibiliteit en plezier in het werk.

Wat is Leidinggeven aan Veerkracht?

Transities zijn aan de orde van de dag en in organisaties volgen veranderingen elkaar in snel tempo op. Dat betekent afscheid nemen van vertrouwde collega’s en nieuwe collega’s verwelkomen. Besluiten nemen terwijl nog niet alle informatie beschikbaar of eenduidig is. Werkzaamheden die verdwijnen of erbij komen, meer doen met minder mensen en tegelijkertijd jouw medewerkers blijven motiveren tot resultaten. Het is een hele uitdaging om op een positieve wijze het hoofd te bieden aan de uitdagingen van deze tijd. Een tijd die alle kenmerken heeft van wat ook wel de VUCA World wordt genoemd. Dit staat voor Volatility (turbulentie), Uncertainty (onzekerheid), Complexity (complexiteit) en Ambiguity (onduidelijkheid). In deze training leer je hoe je met inzicht en inlevingsvermogen leiding kunt geven aan teams en medewerkers in tijden van verandering en onzekerheid. De training is gebaseerd op wetenschappelijk bewezen en effectieve methoden en inzichten uit de positieve psychologie.

Hoe werkt het?

  • Je werkt in twee groepsbijeenkomsten van een dagdeel samen met anderen aan het versterken van leiderschapsvaardigheden die je kunt inzetten om de veerkracht van jouw medewerkers te versterken.

In de training krijg je:

  • Handvatten en inzicht in manieren om de veerkracht van medewerkers en je team te versterken.
  • Handvatten en inzicht in manieren om positief verandergedrag van medewerkers bij verandering en onzekerheid te versterken.

Hierdoor kun je jouw rol als leidinggevende in tijden van transities met meer vakmanschap en zelfvertrouwen uitvoeren.

Na de training heb je:

  • Kennis van en inzicht in het transitieproces en kun je de 3 bijbehorende transitiefases onderscheiden en herkennen.
  • Inzicht in je eigen rol en houding in de verschillende fasen van transities. Waar sta jij zelf?

Na de training kun je:

  • (H)erkennen in welke transitiefase jouw individuele medewerkers zich bevinden. Waar staat jouw medewerker?
  • (H)erkennen wat jouw eigen sterke en minder sterke kanten bij het omgaan met medewerkers in veranderende werkomstandigheden zijn.
  • Met positief leiderschap een succesvolle bijdrage aan de transitie van jouw mensen en de organisatie leveren.
  • (H)erkennen in welke transitiefase jouw team zich bevindt. Waar staat je team?

Door wie?

Je wordt begeleid door een speciaal opgeleide trainer van B&A Prometheus.

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 10 personen.

Wat kost het?

De training Leidinggeven aan Veerkracht kost € 395,- per deelnemer exclusief 21% BTW.