ACCESS

Voor wie is ACCESS?

Mensen die op basis van stressklachten of psychische klachten verzuimen of dreigen uit te vallen. Die op een positieve en gestructureerde manier begeleid willen worden naar herstel, werkplezier en duurzame inzetbaarheid.

Wat is ACCESS?

ACCESS is een individueel coachtraject gericht op het herstellen van klachten en werkvermogen, hervatten van het werk en hervinden van werkplezier en energie.

Hoe werkt het?

 • ACCESS start meestal na verwijzing van jouw bedrijfsarts of leidinggevende. Je werkt in individuele gesprekken met jouw coach samen ongeveer 8 uur.
 • Je start met een intakegesprek. In dit gesprek bespreek je samen met jouw coach de best passende aanpak voor jou.
 • De coach stuurt – na jouw toestemming – een kort verslag met toelichting op de gekozen aanpak naar de bedrijfsarts/leidinggevende.
 • Gedurende het traject werk je in de coachgesprekken en tussen de gesprekken door, met een aanpak op maat, aan herstel, werkhervatting en werkplezier.
 • Je oefent in jouw privé omgeving en op het werk in het toepassen van het geleerde en je experimenteert met nieuwe oplossingen en ander gedrag.
 • De inzichten bij- en resultaten van het oefenen bespreek je in de coachgesprekken.
 • De coach ondersteunt je door verdieping aan te brengen, zelfinzicht te vergroten en oplossingsgerichte technieken aan te reiken.
 • Bij behoefte is één van de ACCESS gesprekken een gesprek met jou en jouw (direct) leidinggevende.
 • De coach stuurt aan het eind van het traject – weer na jouw toestemming – een kort afrondend verslag naar de bedrijfsarts en/of leidinggevende. Het resultaat van het traject wordt daarin kort beschreven en er wordt een advies voor borging en voorkomen van terugval gegeven.

ACCESS aan het werk in 6 stappen!

Stap 1

 • Analyse van de oorzaak van jouw stressklachten of psychische klachten, omgevingsfactoren, kenmerken van het werk en mogelijke oplossingsrichtingen. Wat is er nodig om te herstellen en weer gezond, vitaal en met plezier in het werk te staan? Wat zijn daarbij energiebronnen en taakeisen? Hoe is de balans werk/privé? Hoe is de match tussen wie je bent en wat je doet?
 • (Werken aan) Acceptatie: leren aanvaarden en onderkennen van je eigen beleving en onvermijdelijke zaken in het leven. Hierdoor kan het oude worden losgelaten om ruimte te maken voor nieuwe ervaringen.

Stap 2

 • Conditie: aandacht voor vitaliteit en positieve energie. Werken aan herstel van chronische stressklachten door fysieke in- en ontspanning, mindfulness, en energie gevende activiteiten. Leren vergroten van energiegevers in het werk waardoor meer vitaliteit en energie ontstaat (jobcraften). Ontdekken van eigen basisbehoeften. Leren versterken van persoonlijke hulpbronnen zoals zelfvertrouwen, eigenwaarde en optimisme.

Stap 3

 • Cognitie: in kaart brengen van helpende en niet-helpende overtuigingen bij het werken aan de coaching doelen. Leren een andere houding aan te nemen ten opzichte van je gedachten, het scheiden van cognities en gedrag. Leren ervaren dat het mogelijk is iets anders te doen dan je gedachten je ingeven, wat de keuzevrijheid geeft om het ‘advies’ dat het brein geeft op te volgen, of niet. Jezelf leren zien in context met je complete omgeving, je bent niet je problemen. Experimenteren met nieuwe denkpatronen en ander gedrag.

Stap 4

 • Effectief leren omgaan met Emoties
 • Effectief functioneren in werk (jobcraften, experimenteren)
 • Experimenteren/oefenen met nieuw gedrag in het werk en daarbuiten. Benoemen en ervaren van wat al goed gaat daarin. Is er voldoende positieve verandering merkbaar en zichtbaar?

Stap 5

 • Sturen op waarden: Welke waarden, richtinggevende principes streef je na in je leven? Wat maakt je leven zinvol en waardevol? (gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit enzovoort). Vervolgens samen afspraken maken om je handelen af te stemmen op je waarden en je aan deze afspraken te houden. Je daarbij niet laten ontmoedigen door mislukkingen en fouten, door tegenstand uit de omgeving en door ongewenste belevingen die opduiken door het handelen zelf.
 • Sociale Steun vragen: welke hulpbronnen heb je? Ben je in staat hulp en steun te vragen en te ontvangen?
 • Successen vieren: aandacht voor wat goed gaat en versterken van je zelfvertrouwen en optimisme. Wat zijn je persoonlijke krachtbronnen (resources)?

Stap 6

 • Stabiliseren: welke veranderingen zijn opgetreden? Wat zijn belangrijke leermomenten geweest? Wat wil je vasthouden en hoe kun je dat doen? Wie of wat kan je daarbij helpen? Wat heb je nog nodig? Inzet van terugvalpreventie hierbij.

Door wie?

Je wordt begeleid door een speciaal opgeleide psycholoog/coach van B&A Prometheus.

Wat kost het?

ACCESS kost € 2.400,00 (inclusief intake) exclusief 21% BTW *.

* Maakt jouw organisatie gebruik van Present!, LIVVIT of het Gezondrendements Fonds van Zilveren Kruis? Dan krijg je een korting van € 750,00 en wordt mogelijk 50% van de kosten vergoed (tot een maximum van € 500,00).