Duurzaam inzetbaar door werken aan vitaliteit!

Duurzaam inzetbaar door werken aan vitaliteit!

Werken aan vitaliteit

Coaching

In gesprek over vitaliteit

In een gesprek van anderhalf uur helpen wij je vooruit met jouw vraag over energie, motivatie, fitheid, doorzettingsvermogen en veerkracht op het werk. Een belangrijk gespreksonderwerp is plezier in het werk en de positieve aspecten van het werk die daar aan bijdragen. Je onderzoekt motivatie vanuit jouw kern en waarden die er echt toe doen. En het gaat over balanceren tussen willen en kunnen in werk en privéleven.

VeerkrachtWijzer

In vier gesprekken van een uur en een onlinetraining werk je aan het versterken van jouw veerkracht. Je leert vaardigheden om bij lastige omstandigheden en veranderingen  mentaal sterk te zijn en blijven. Waardoor je met zelfvertrouwen en optimisme de regie kan nemen, oplossingen bedenkt, keuzes maakt en stuurt op plezier en geluk in jouw werk en leven. En toegevoegde waarde kunt blijven leveren voor de mensen om je heen en de organisatie waar je voor wil werken.

VeerkrachtWijzer Light

Voor iedereen in een veranderende werksituatie die samen met collega’s wil leren mentaal sterk te staan. Voor organisaties met een collectiviteitennummer bij Zilveren Kruis Achmea wordt VeerkrachtWijzer light groepsgewijs tegen een gereduceerd tarief aangeboden.

SlaapWijzer

In zes gesprekken van een uur werk je aan het structureel verbeteren van jouw slaap. Je leert slaap begrijpen en beïnvloeden. Door een aantal weken lang jouw slaappatroon bij te houden ontdek je steeds beter het verband tussen jouw gedachten, gedrag en slaap. Dankzij de persoonlijke aanpak is er ook ruimte om gerelateerde problemen te bespreken en aan te pakken zoals werkstress, relatieproblemen of financiële zorgen.

ACCESS 2.0

In vijf gesprekken van een uur en een online training leer je vaardigheden om jouw vitaliteit te versterken. Door positieve energiebronnen in jouw werk en leven te vermeerderen en energievreters te verminderen, herstel je jouw energiebalans. Je werkt aan versterken van bevlogenheid en motivatie. Je leert stress te verminderen, helpende gedachtenpatronen te ontwikkelen en versterkt jouw oplossend vermogen.

ACCESS

In 8 gesprekken werk je intensief aan het herstellen van een burnout of stressklachten. Je leert ontspannen, stress verminderen, stress veroorzakende gedachten ombuigen en stress veroorzakend gedrag veranderen. Je leert wat je werkelijk motiveert en inspireert en hoe je dit in je werk en leven kunt hervinden. Je leert anders om te gaan met lastige situaties en omstandigheden. Je weet oplossingen te vinden, maakt nieuwe keuzes en kan daar constructief over communiceren.

Coaching open inschrijving

SlaapWijzer online met e-coaching

SlaapWijzer online met e-coaching is een individueel coachtraject gericht op het structureel verbeteren van slaap. Slapen is een natuurlijk proces waar we ons in principe geen zorgen over hoeven te maken. Soms echter raakt dit proces verstoord, je slaapt korter of slechter, kunt niet in- of doorslapen, wordt te vroeg wakker of je ligt urenlang wakker. Vaak is dit het gevolg van stress, die werkgerelateerd kan zijn of het gevolg van problemen in jouw priveleven. Dit hoeft niet altijd zo te zijn soms is er geen onderliggende oorzaak (meer) en is de slaapstoornis een eigen leven gaan leiden. Met SlaapWijzer online met e-coaching leer je hoe je jouw natuurlijke slaapproces weer ‘op de rit’ kunt krijgen.

Trainingen en workshops

Gezond in Balans

In zes groepsbijeenkomsten van een dagdeel werk je samen met anderen aan het vergroten van jouw stressmanagementvaardigheden. Werkstress kan zijn oorzaak hebben in organisatiegebonden aspecten, maar de mate waarin je er last van hebt, wordt vooral bepaald door de manier waarop je met deze druk omgaat. Gezond in Balans richt zich vooral op de manier waarop jij met druk van buitenaf omgaat. Doel is je te ondersteunen en vaardigheden te leren om hier verandering in te brengen. Voor aanvang van de training ontvang je reflectievragen en een effectmeting en stel je een persoonlijk doel voor de training vast. Tussen de bijeenkomsten in werk je met verschillende praktische opdrachten. In de bijeenkomsten wordt aandacht gegeven aan persoonlijke (succes)ervaringen met- en toepassen van- het geleerde in de dagelijkse praktijk. Het leren van en met elkaar staat daarbij centraal. De training wordt afgesloten met een interview/terugkoppel gesprek van iedere deelnemer met zijn/haar leidinggevende.

Leidinggeven aan veerkracht

In twee groepsbijeenkomsten van een dagdeel werk je samen met anderen aan het versterken van leiderschapsvaardigheden die de veerkracht van mensen versterkt. Transities zijn aan de orde van de dag en in organisaties volgen veranderingen elkaar in snel tempo op. Dat betekent afscheid nemen van vertrouwde collega’s en nieuwe collega’s verwelkomen. Besluiten nemen terwijl nog niet alle informatie beschikbaar of eenduidig is. Werkzaamheden die verdwijnen of erbij komen, meer doen met minder mensen en tegelijkertijd jouw medewerkers blijven motiveren tot resultaten. In deze training leer je hoe je met inzicht en inlevingsvermogen leiding kunt geven aan teams en medewerkers in tijden van verandering en onzekerheid. De training is gebaseerd op wetenschappelijk bewezen en effectieve methoden en inzichten uit de positieve psychologie. Na de training kun je met positief leiderschap en zelfvertrouwen het verandergedrag van jouw team en medewerkers versterken en zo een succesvolle bijdrage leveren aan transities.

Vitaal leiderschap

In twee groepsbijeenkomsten van een dagdeel werk je samen met jouw collega managers aan het versterken van leiderschapsvaardigheden die je kunt inzetten om de vitaliteit van jouw medewerkers te versterken en ongewenste stress te voorkomen. Er wordt gebruik gemaakt van een inspirerende mix van dialoog, kennisoverdracht en leren met- en van elkaar. Je krijgt inzicht in jouw eigen vitaliteit en jouw leiderschapsstijl onder druk. Inzicht in manieren om de vitaliteit van jouw mensen en je team te versterken

Trainingen open inschrijving

Versterk je Veerkracht

Wil je jouw veerkracht versterken? Wil je leren proactief om te gaan met moeilijkheden, tegenslagen en (constante) verandering? Wil je ontdekken welke kwaliteiten, eigenschappen en talenten jij daarvoor in huis hebt en hoe je ze het beste kunt gebruiken? Wil jij je met positieve energie op de toekomst kunnen richten? Dan is de training Versterk je Veerkracht misschien iets voor jou!

Vitaal in Balans

Wil je goed kunnen sturen op positieve energie en beter leren omgaan met werkdruk en werkstress? Wil je meer gebruik kunnen maken van hulpbronnen op je werk en van jouw persoonlijke hulpbronnen? Wil je op een prettige manier, beter opkomen voor wat voor jou belangrijk is? Wil je meer grip op jouw werkplezier? Wil je beter met de verwachtingen (van jezelf én anderen) kunnen omgaan? En wil je goed leren balanceren tussen werkeisen en energiebronnen? Dan is de training Vitaal in Balans misschien iets voor jou!

© Copyright - B&A Human Resources Groep | Ontwerp en realisatie: IMforYou

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email