Persoonlijk Employability Programma

Voor wie is het Persoonlijk Employability Programma?

Iedereen die op een flexibele manier vorm wil leren geven aan zijn/haar loopbaan. Die nieuwsgierig is naar zijn/haar inzetbaarheid op de arbeidsmarkt (employability) en naar wat nog meer of anders kan qua werk. Die proactief wil leren sturen op ontwikkeling, motivatie en werkplezier in huidig en toekomstig werk.

Wat is het Persoonlijk Employability Programma?

PEP is een individueel en ontwikkelingsgericht coachtraject met een interactieve en inspirerende aanpak. We onderzoeken jouw persoonlijk (verander)vermogen, huidige en toekomstige inzetbaarheid, kwaliteiten, competenties, ambitie, talenten en waarden. Op basis hiervan krijg je advies voor opleiding, een nieuwe rol, loopbaanrichting of persoonlijke ontwikkeling.

Hoe werkt het?

 • Je werkt in drie gesprekken van anderhalf uur met jouw coach met behulp van testen en reflectieopdrachten aan het vergroten van jouw employability.
 • PEP is een procesversneller en vraagt om een actieve betrokkenheid, openstaan voor feedback en tijd maken voor opdrachten en reflectieverslagen.

Aan de slag met Persoonlijk Employability Programma

 • In het eerste gesprek staat jouw verhaal centraal.
 • De coach helpt je om rode draden te zien en om nieuwe perspectieven en mogelijkheden te ontdekken door gerichte vragen te stellen.
 • Met stimulerende werkvormen worden jouw vragen en wensen verdiept en bepaal je samen met jouw coach wat jouw employability behoefte is.
 • De inzichten uit dit eerste gesprek verwerk je thuis in een reflectieverslag. Daarin overdenk je de vragen en bevindingen uit het eerste gesprek, werkt ze uit en verdiept ze.
 • Daarnaast vul je online een werkgerichte persoonlijkheidslijst en een persoonlijke krachten profiel in.
 • In het tweede gesprek bespreek je het reflectieverslag en de uitkomsten van de twee vragenlijsten met jouw coach.
 • Je krijgt zicht op jouw persoonlijkheidsprofiel, ontdekt waar je aandacht naar uit gaat, waar je energie van krijgt, waar je krachten liggen en hoe je deze het beste kunt benutten.
 • Dit geeft je een scherp beeld van je werkpersoonlijkheid, wat jij inzet en kunt ontwikkelen in jouw werk of loopbaan.
 • Tussen het tweede en derde gesprek schrijf je weer een reflectieverslag.
 • Daarin verwerk je de informatie uit het tweede gesprek en maak je een actieplan:
 • Wat wil je oppakken, waaraan wil je werken en wat ga je doen om carrière kansen te benutten en ontwikkelmogelijkheden vorm te geven.
 • In het derde gesprek veranker je samen met jouw coach de bereikte resultaten.
 • Je werkt aan het versterken van jouw loopbaanflexibiliteit: het vermogen om adequaat om te kunnen blijven gaan met onvoorspelbare veranderingen in de loopbaan.
 • Je versterkt de 4 bronnen van Career Adaptability, te weten: Career Concern (ik voel mij verantwoordelijk voor mijn loopbaan) , Career Control (ik heb grip op mijn loopbaan), Career Curiosity (ik ben nieuwsgierig naar wat ik nog meer kan doen) en Career Confidence (ik heb er vertrouwen in dat ik mijn loopbaan vorm kan geven).
 • En je werkt aan het vergroten van jouw employability: de kansen die je ziet en de mogelijkheden die je ervaart om met plezier aan het werk te komen en aan het werk te blijven.
 • Na het derde gesprek schrijf je met behulp van een door ons gemaakt format een persoonlijk PEP-rapport.
 • Jouw coach geeft je per mail professionele feedback, zodat er een rapport ontstaat dat je kunt gebruiken om toekomstgerichte stappen te nemen en – indien van toepassing – kunt gebruiken voor terugkoppeling in je werksituatie.

Door wie?

Je wordt begeleid door een speciaal opgeleide psycholoog/coach van B&A Career Management.

Wat kost het?

Het Persoonlijk Employability Programma kost € 1.275,00 exclusief 21% BTW.