Duurzaam inzetbaar door werken aan talent!

Duurzaam inzetbaar door werken aan talent!

Werken aan talent

Coaching

In gesprek over loopbaanflexibiliteit

In een gesprek van twee uur helpen wij je vooruit met jouw vraag over mobiliteit. Het gesprek kent 4 thema’s. Je goed voorbereiden: Fantaseren hoe jouw toekomst eruit zal zien en vooruitblikken op toekomstige veranderingen. Zelf verantwoordelijkheid nemen: Optimistisch blijven, zelf beslissingen nemen, opkomen voor jouw belangen en hulpbronnen inschakelen. Nieuwsgierig blijven: Nadenken over jezelf en de vragen waar je mee zit, je bezinnen op eigen kernkwaliteiten en waarden, op zoek gaan naar kansen voor persoonlijke ontwikkeling en verschillende mogelijkheden onderzoeken voor je een keuze maakt. Zelfvertrouwen ontwikkelen en behouden: Uitdagingen aangaan, je competent voelen, nieuwe vaardigheden leren, hindernissen overwinnen, problemen oplossen en naar beste vermogen werken

Job Crafting

In drie gesprekken van een uur ontwikkel je proactief gedrag gericht op het aanbrengen van veranderingen in jouw eigen werk zodat je er optimaal in tot je recht komt. Je leert wat jouw werk vraagt, wat jij te bieden hebt (talenten, kwaliteiten), waar jij behoefte aan hebt en hoe je kunt herkennen waar jouw uitdagingen liggen. Je versterkt jouw zelfsturend vermogen en krijgt instrumenten aangereikt om direct mee aan de slag te gaan. Je wordt ondersteund bij het helder krijgen van wat jij wilt en kunt aanpassen. Zowel op persoonlijk vlak, in jouw omgeving, in jouw taak, werkplek, werktijden en in de omgang met collega’s en/of leidinggevende.

Loopbaan coaching

In vijf gesprekken van een uur leer je waar jouw krachten, talenten en ontwikkelkansen liggen en werk je vanuit ‘dat waar jij van nature goed in bent’ aan een volgende loopbaanstap. Dat kan een andere taak, werkinhoud, manier van werken of een nieuwe baan zijn die zo goed mogelijk aansluit bij jouw kernkwaliteiten. Om te ontdekken waar jij sterk in bent en wat je kunt ontwikkelen, maak je bij de start van jouw loopbaan coaching een aantal vragenlijsten zoals de OPQ (Occupational Personality Questionnaire) en de VIA (Values in Action vragenlijst). Jouw traject start vanuit een persoonlijke loopbaanvraag, wens of behoefte en je gaat daarmee aan de slag vanuit jouw top 5 krachten. Je brengt jouw kennis, ervaring en vaardigheden in kaart en ontdekt wat kansen voor persoonlijke groei en verbetering zijn. En je onderzoekt jouw ambitie en motivatie, bepaalt je drijfveren en waarden en ontdekt welke werkomgeving, bedrijfscultuur en/of baan het beste bij jou past en wat jouw persoonlijke toegevoegde waarde voor organisaties is.

Assessment en ontwikkeling

Duurzaam Inzetbaarheid Development Center

Gedurende een twee weken durend programma werkt een medewerker aan zijn of haar eigen inzetbaarheid, daarbij ondersteund door twee adviseurs van B&A Career Management. Doordat het DIDC is vormgegeven via een ePortfolio omgeving kan een deelnemer zo op ieder moment en op elk gewenst apparaat (smartphone, tablet, laptop, PC) aan zijn of haar ePortfolio werken.

Inhoudelijke leidraad hierbij is het huis van Ilmarinen. Het dak van dit huis symboliseert duurzame inzetbaarheid, de mate waarin medewerkers hun huidige én toekomstig werk kunnen en willen blijven uitvoeren. Dit dak steunt op vier verdiepingen, die staan voor gezondheid (en functionele capaciteiten), competenties (kennis, vaardigheden en talenten), waarden (drijfveren) en werk (inhoud, eisen, management, leiderschap en organisatie).

Het resultaat van het Duurzaam Inzetbaarheid Development Center is een gericht geschreven rapportage die inzicht geeft in de volgende aspecten van de deelnemer:

  • Persoonlijkheid – Talenten, Competenties en Drijfveren;
  • Ontwikkelpunten;
  • Vitaliteit en Loopbaanflexibiliteit;
  • Conclusie en Advies- over selectie, ontwikkel- en/of loopbaanvraagstukken.

Persoonlijk Employability Programma

In drie gesprekken van anderhalf uur met testen en reflectieopdrachten werk je aan het vergroten van jouw employability. De PEP is een procesversneller met een interactieve en inspirerende aanpak. We onderzoeken jouw persoonlijk (verander)vermogen, huidige en toekomstige inzetbaarheid, kwaliteiten, competenties, ambitie, talenten en waarden. Op basis hiervan krijg je advies over opleiding, een nieuwe rol, loopbaanrichting of persoonlijke ontwikkeling. De PEP vraagt om een actieve betrokkenheid, openstaan voor feedback en tijd maken voor opdrachten en reflectieverslagen. Na het derde gesprek schrijf je met behulp van een door ons gemaakt format een persoonlijke PEP rapport. Jouw coach geeft per mail professionele feedback zodat er een actieplan ontstaat dat je praktisch kunt gebruiken om toekomstgerichte stappen te ondernemen en voor terugkoppeling in jouw huidige werksituatie.

© Copyright - B&A Human Resources Groep | Ontwerp en realisatie: IMforYou

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email