ACCESS

Voor wie is ACCESS?

Mensen die op basis van stressklachten of psychische klachten verzuimen of dreigen uit te vallen. Die op een positieve en gestructureerde manier begeleid willen worden naar herstel, werkplezier en duurzame inzetbaarheid.

Wat is ACCESS?

ACCESS is een individueel coachtraject gericht op het herstellen van klachten en werkvermogen, hervatten van het werk en hervinden van werkplezier en energie.

Hoe werkt het?

 • ACCESS start meestal na verwijzing van jouw bedrijfsarts of leidinggevende. Je werkt in individuele gesprekken met jouw coach samen ongeveer 8 uur.
 • Je start met een intakegesprek. In dit gesprek bespreek je samen met jouw coach de best passende aanpak voor jou.
 • De coach stuurt – na jouw toestemming – een kort verslag met toelichting op de gekozen aanpak naar de bedrijfsarts/leidinggevende.
 • Gedurende het traject werk je in de coachgesprekken en tussen de gesprekken door, met een aanpak op maat aan herstel, werkhervatting en werkplezier.
 • Je oefent in jouw privé omgeving en op het werk in het toepassen van het geleerde en je experimenteert met nieuwe oplossingen en ander gedrag.
 • De inzichten bij- en resultaten van het oefenen bespreek je in de coachgesprekken.
 • De coach ondersteunt je door verdieping aan te brengen, zelfinzicht te vergroten en oplossingsgerichte technieken aan te reiken.
 • Bij behoefte is één van de ACCESS gesprekken een gesprek met jou en jouw (direct) leidinggevende.
 • De coach stuurt aan het eind van het traject – weer na jouw toestemming – een kort afrondend verslag naar de bedrijfsarts en/of leidinggevende. Het resultaat van het traject wordt daarin kort beschreven en er wordt een advies voor borging en voorkomen van terugval gegeven.

ACCESS aan het werk in 6 stappen!

 • Stap 1 Analyse van de oorzaak van jouw stressklachten of psychische klachten, omgevingsfactoren, kenmerken van het werk en mogelijke oplossingsrichtingen. Wat is er nodig om te herstellen en weer gezond en met plezier in het werk te staan? Wat motiveert je en wat zijn jouw drijfveren? Wat wil jij bereiken en waarmee ga je aan de slag? Wat is de diagnose van jouw coach en wat het advies? Je krijgt passende oefeningen en tips. De rol van jouw leidinggevende gedurende het traject wordt besproken.
 • Stap 2 Conditie. Werken aan fysiek en emotioneel herstel. Opbouwen van jouw energie is immers de basis van herstel. Je leert wat je kunt doen om de balans tussen inspanning en ontspanning te verbeteren en meer plezierige activiteiten te ondernemen. Je kiest samen met jouw coach de beste manier om jouw emotionele en fysieke conditie te verbeteren. Je gaat op zoek naar belemmerende en bevorderende factoren daarbij. Je onderzoekt wat energie geeft en neemt op het werk en leert sturen op het verminderen van negatieve energie en vermeerderen van positieve energie. En je ontdekt wat jouw basisbehoeften zijn en welke persoonljke hulpbronnen zoals zelfvertrouwen, eigenwaarde en optimisme je wilt vesterken.
 • Stap 3 Cognitie. Stresserende situaties worden onder de loep genomen en de daarbij behorende gedachten en overtuigingen ‘uitgedaagd’. Je leert ‘omdenken’ en meer helpende gedachtenpatronen te ontwikkelen. Je onderzoekt jouw kernkwaliteiten, valkuilen en uitdagingen in het werk en daarbuiten. Jouw manier van omgang met lastige omstandigheden wordt in kaart gebracht en je leert wat voor jou de meest effectieve manier is. Je gaat experimenteren met nieuwe denkpatronen en ander gedrag.
 • Stap 4 Effectief functioneren op het werk. Stap voor stap pas je wat je geleerd hebt toe op het werk. Je brengt in kaart welke eisen er aan jouw rol of taak zijn en of je daaraan kan en wil voldoen. Hoe je in gesprek komt over jouw wensen en drijfveren. Wat wil je veranderen of aanpassen op jouw werk? Wat kun je zelf aanpakken en waar wil je steun bij? Wat is belangrijk om vast te houden of meer te doen? Kan jouw leidinggevende je daarbij ondersteunen? Eventueel voorbereiden van gesprek(ken) met jouw leidinggevende. Zijn er specifieke aandachtspunten of vragen? Wat zijn de verwachtingen over en weer?
 • Stap 5 Sociale steun verbeteren en/of Successen boeken. Ga je voldoende vooruit, boek je voortgang? Ziet jouw omgeving dat ook?Loopt het contact met jouw leidinggevende volgens plan? Je gaat op zoek naar werkhulpbronnen op jouw werk, zoals sociale steun van jouw leidinggevende of collega’s en hoe je die kunt inzetten. Krijg je feedback over jouw prestaties? Ken jij jouw kernkwaliteiten en weet je waar je succesvol in bent? Waar ben je trots op en in welke richting wil jij je ontwikkelen? Kun je daar actief constructief over communiceren? Zijn er ontplooiingsmogelijkheden op jouw werk? Welke stappen ga je zetten? Welke mogelijkheden en onmogelijkheden zie je?
 • Stap 6 Stabiliseren behaalde resultaten. Wat is er gebeurd gedurende het traject? Wat zijn de belangrijkste leermomenten en resultaten? Wat wil je vasthouden en hoe kun je dat doen? Wat wil je kwijt of verminderen en hoe zorg je daarvoor? Wie of wat kan je daar in de toekomst het beste bij helpen? Hoe kun je proactief omgaan met nieuwe lastige situaties? Wat heb je nog nodig?

Door wie?

Je wordt begeleid door een speciaal opgeleide psycholoog/coach van B&A Prometheus.

Wat kost het?

ACCESS kost € 2.400,00 (inclusief intake) exclusief 21% BTW *.

* Maakt jouw organisatie gebruik van Present!, LIVVIT of het Gezondrendements Fonds van Zilveren Kruis? Dan krijg je een korting van € 750,00 en wordt mogelijk 50% van de kosten vergoed (tot een maximum van € 500,00).