Duurzame Inzetbaarheid Development Center

Voor wie is het Duurzame Inzetbaarheid Development Center?

Mensen die op basis van een assessment hun duurzame inzetbaarheid in kaart willen brengen. Het resultaat is een persoonlijk rapport met daarin een beschrijving van hun duurzame inzetbaarheid, sterke en minder sterke kanten én handvatten voor verbeteringen en versterkingen. Waardoor zij pro-actief kunnen sturen op het versterken van hun vitaliteit, employability en/of (toekomstig) werkvermogen.

Wat is het Duurzame Inzetbaarheid Development Center?

Centraal in onze aanpak staat het zogenaamde ‘Huis van Werkvermogen’ (‘Huis van Ilmarinen’). Het concept stelt iemands werkvermogen, en alle factoren die hierop van invloed zijn, voor als een woning. Het dak symboliseert het werkvermogen: de mate waarin je, zowel lichamelijk (fysiek) als geestelijk (psychisch), in staat bent om te werken. Het dak steunt op vier verdiepingen, die staan voor wat je kan en wil: gezondheid, competenties en talenten, normen en waarden en werk.

Als de verdiepingen van een huis niet in orde zijn, heeft dat gevolgen voor het dak. Een sterk werkvermogen ontstaat als de vier verdiepingen goed in evenwicht en met elkaar verbonden zijn.

De derde verdieping focust op de werkomstandigheden, de inhoud van jouw werk en de werkeisen, maar ook op de organisatie en het management en leiderschap. Al deze zaken spelen een rol bij het bepalen van jouw werkvermogen.

De tweede verdieping van het huis heeft te maken met de werk gerelateerde normen en waarden. Wat is je houding t.o.v. werk? Hoe gemotiveerd ben je? Deze waarden en normen fluctueren o.a. met je privésituatie (bijvoorbeeld de geboorte van een kind, een ernstige ziekte, …), maar ook met veranderingen in de cultuur van de organisatie (bijvoorbeeld een nieuwe leidinggevende). Op deze verdieping neem je o.a. ook de beslissing om (langer) aan het werk te blijven.
Deze verdieping heeft ook een balkon. Dit symboliseert jouw contact met de directe omgeving. De directe omgeving en de activiteiten buiten het werk beïnvloeden dagelijks je werkvermogen. Positieve en negatieve ervaringen buiten het werk neem je mee naar het werk en omgekeerd. Een goede werk-privé balans is daarom ook belangrijk voor een goed werkvermogen.

De eerste verdieping richt zich op competenties. Voor een goed werkvermogen is het noodzakelijk dat je over de juiste mix van kennis en vaardigheden beschikt om jouw beroepstaken uit te oefenen. Organisaties evolueren immers in de tijd en dus ook je benodigde competenties.

De basis van het huis, of het fundament, van een goed werkvermogen is jouw gezondheid. Een goed werkvermogen steunt op een goede lichamelijke en mentale gezondheid.

In ons development center besteden wij aandacht aan werkvermogen, vitaliteit én employability (= duurzame inzetbaarheid).

Opzet Duurzame Inzetbaarheid Development Center

Employability

Bij een functie-gerelateerd assessment kunnen jouw werkomstandigheden (de 3e etage) in het onderzoek worden meegenomen. In een algemeen (of op de toekomst gericht) assessment is dit niet het geval. In dergelijke situaties wordt aandacht besteed aan ‘do’s en don’ts’ voor toekomstige organisaties + best passende leiderschapsstijl. Daarnaast wordt gekeken naar jouw persoonlijke competenties/eigenschappen die voor employability van groot belang zijn: kennis en vaardigheden, werkervaring, aanpassingsvermogen en persoonlijkheidskenmerken als pro-activiteit en doorzettingsvermogen.

Competenties

Hetzelfde geldt voor de competenties: gaat het om een concrete functie of is deze in beeld, dan vormen de veronderstelde competenties het uitgangspunt voor het onderzoek. Is dit niet het geval, dan doen we in het onderzoek uitspraken over jouw algemene employability, op basis van veelgevraagde competenties. Onze gedachte daarbij is dat je employable bent als je hoog scoort op veelgevraagde competenties. Hierbij baseren we ons op een onderzoek van GITP uit 2015 naar de 5 meest gevraagde (en door werkgevers belangrijk gevonden) competenties. De huidige top 5 van meest gevraagde competenties ziet er als volgt uit:

 1. Samenwerken
 2. Klantgerichtheid
 3. Overtuigingskracht
 4. Resultaatgerichtheid
 5. Leidinggeven

Vitaliteit

Vitale mensen zijn gemotiveerde mensen die hun werk met plezier doen. Hoewel het werk energie kost, geeft het ook energie. Ons onderzoek richt zich op jouw bronnen van werkplezier, positieve energie, voldoening, motivatie en veerkracht en de wijze waarop je zelf het stuur op jouw eigen vitaliteit neemt (persoonlijke acties).

Welke onderdelen bevat de assessment dag ?

 • Een interview
  Hierin wordt o.a. stilgestaan bij jouw loopbaanverloop en je werkervaring (CV).
  Ook wordt gekeken naar de sociale en maatschappelijke context, financiële situatie , sociale steun, persoonlijke presentatie, zelfvertrouwen, optimisme, weerbaarheid, motivatie, doorzettingsvermogen, etc.
 • Een set vragenlijsten
  Dit zijn gevalideerde, betrouwbare testinstrumenten, of speciaal voor het onderzoek ontwikkelde vragenlijsten.
 • Verschillende rollenspelen
  Hierin krijgt je een aantal casussen ‘op maat’ voorgelegd waarin relevante competenties aan de orde komen.

Door wie?

Het Duurzame Inzetbaarheid Development Center wordt afgenomen door een speciaal opgeleide registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie en een professionele rollenspeler.

Wat kost het?

Het Duurzame Inzetbaarheid Development Center kost € 2.150,00 exclusief 21% BTW.